Eren Hastanesi
Telefon İkon
0216 575 58 77

Kurumsal


  • Yönetim Kurulu Başkanı
  • Hakkımızda
  • Kalite Yönetim Birimi
  • Misyonumuz
  • Vizyonumuz
  • Kalite Politikamız
  • Değerlerimiz
  • Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulu Başkanı

Kurumsal - Hakkımızda 1996 Yılında Eren Gazi Tıp Merkezi olarak Küçük bakkalköy de hasta kabulüne başlayan kurumumuz 2006 Yılında yataklı tedavi kurumu olan Eren Cerrahi Tıp Merkezi olarak şuandaki binaya taşındı.

Eren Cerrahi Tıp Merkezi daha kapsamlı hizmet vermek için 2011 yılında hastane olma projesini Sağlık Bakanlığı’na sundu. 03.11.2014 tarihinde ruhsat alarak Eren Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Hastanemiz 7 yeni doğan yoğun bakım yatağı , 4 erişkin yoğun bakım yatağı, 25 hasta servis yatağı ile toplam 36 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Hastanemiz 3200 m2 alanda yılın 365 günü, güçlü sağlık kadrosu ve hasta haklarına saygılı personeli ile hem halkımıza hem de diğer ülkelerden gelen yerli ve yabancı misafirlerimize İstanbul Anadolu Yakasında, Acil Servisi, Ameliyathanesi, Erişkin ve Yenidoğan Yoğum Bakım Üniteleri, Koruyucu Hekimlik Uygulamaları, ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerini veren birimleri, tam donanımlı Laboratuar ve Radyoloji Ünitesi ile geniş kapsamlı hizmet vermektedir.

Hakkımızda

Kurumsal - Hakkımızda 1996 Yılında Eren Gazi Tıp Merkezi olarak Küçük bakkalköy de hasta kabulüne başlayan kurumumuz 2006 Yılında yataklı tedavi kurumu olan Eren Cerrahi Tıp Merkezi olarak şuandaki binaya taşındı.

Eren Cerrahi Tıp Merkezi daha kapsamlı hizmet vermek için 2011 yılında hastane olma projesini Sağlık Bakanlığı’na sundu. 03.11.2014 tarihinde ruhsat alarak Eren Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Hastanemiz 7 yeni doğan yoğun bakım yatağı , 4 erişkin yoğun bakım yatağı, 25 hasta servis yatağı ile toplam 36 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Hastanemiz 3200 m2 alanda yılın 365 günü, güçlü sağlık kadrosu ve hasta haklarına saygılı personeli ile hem halkımıza hem de diğer ülkelerden gelen yerli ve yabancı misafirlerimize İstanbul Anadolu Yakasında, Acil Servisi, Ameliyathanesi, Erişkin ve Yenidoğan Yoğum Bakım Üniteleri, Koruyucu Hekimlik Uygulamaları, ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerini veren birimleri, tam donanımlı Laboratuar ve Radyoloji Ünitesi ile geniş kapsamlı hizmet vermektedir.

Kalite Yönetim Birimi

Kurumsal - Kalite Yönetim Birimi

Kuruluş tarihinden itibaren eş zamanlı olarak kurumumuzda misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda yönetimde kaliteyi odak noktası alarak Kalite Yönetim Birimi kurulmuş ve kalite çalışmalarına başlanmıştır.

Yönetim olarak çalışanlarımızın motivasyonlarını yüksek tutmak, başarıyı bireysel olarak değil de ekiple yakalama anlayışını hastanemizde hakim kılmak, Sağlık hizmeti sunumunda hasta/hasta yakınları ve çalışanların memnuniyetini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak kurumumuzun en temel prensiplerinden birisidir. Bugün ve gelecekte kaliteyi yakalamak, rekabete dayalı anlayış çerçevesinde kendimizi geliştirmek ve en iyi sağlık hizmetini sunabilmek için sağlıkla ilgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuatın gerektirdiği şartları, Sağlık Bakanlığının belirlediği standartları da göz önüne alarak hastanemizde Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Yönetimin sorumluluğunu

Organizasyon yapısını

Dökümantasyon yapısını

Operasyonel ve destek süreçleri

Kaynakların yönetimini

Hizmet sunum standartlarını

İzleme ve iyileştirme faaliyetlerini içerir.

Bu kapsamda hastanemizde komiteler oluşturulmuş, süreç sorumluları belirlenmiştir.

Misyonumuz

Kurumsal - Misyonumuz Hasta, çalışan memnuniyetini ve güvenliğini ön planda tutarak, deneyimli kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz

Kurumsal - Vizyonumuz Nitelikli ve güler yüzlü çalışanları ile; tıbbi etik kurallardan ödün vermeksizin, hasta ve yakınlarının, hastane çalışanlarının ve tedarikçilerinin güvendiği, beklentilerinin karşılandığı önder bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Kalite Politikamız

Kurumsal - Kalite Politikamızz Hasta ve yakınlarının, çalışanlarımızın haklarını korumak ve memnuniyetlerinin sürekliliğini sağlamak,

Çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle destekleyerek, nitelikli ve uzman kadrolar oluşturmak

Sağlık Bakanlığı mevzuatları ve standartlar doğrultusunda; Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek bilimsel veriler doğrultusunda güvenilir, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak kalite politikamızdır.

Değerlerimiz

Kurumsal - Değerlerimiz

Organizasyon Şeması

Kurumsal - Organizasyon Şeması