Telefon İkon
0216 575 58 77
Laboratuvar Sonuçları Laboratuvar Sonuçları
Görüş ve Öneriler Görüş ve Öneriler

Tanı Üniteleri


  • Radyoloji
  • Laboratuvar
  • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Radyoloji

#:name# Tanı ünitemizde; 

 Direkt Röntgen,
 İVP (İlaçlı Böbrek Filmi),
 HSG (İlaçlı Rahim Filmi),
 Mammografi,
 Ultrasonografi, 
 Renkli Doppler Ultrasonografi,
 4D (dört boyutlu),
 Ultrasonografi 
hizmetleri verilmektedir.

Tüm tetkiklerin sonuçları işlem sonrası 15-30 dk içinde teslim edilir.

Bunların yanı sıra genel cerrahi uzmanı ile birlikte, Ultrason eşliğinde Tiroid ve Meme Biopsileri yapılmaktadır.

Laboratuvar

#:name#

Tanı ünitemizde;

Birçok hastalığın tedavisinde “Erken Tanı” yaşamsal önem taşır.Bu da günümüzde modern donanımlar ile sağlanıyor. Hastanemiz Biokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvar Ünitesi, ileri teknolojik donanımı ile erken ve doğru teşhis konulmasında etkin bir role sahip bulunuyor. 

Biyokimya:Kan,idrar ve diğer vücut sıvıları incelenir.Sevk eden hekim ve ünitenin istediği değerlendirme kısa sürede yapılarak raporlanır. Bir çok hastalığın tanısında bu verilerden yola çıkılarak doğru sonuca ulaşılır. 


Hematoloji:
Gebelik testi ve kan grubu belirlenmesi,tam kan sayımı ve tam idrar tahlili, dışkı incelemesi yapılır. 

Hormon:
Vücudumuzdaki çeşitli hormonlar incelenerek değerlendirilir.

Mikrobiyoloji:
Klasik temel mikrobiyolojik tanı yöntemleri ile birlikte geliştirilen yeni tanı yöntemleri ve teknolojik gelişmeler sayesinde çeşitli ticari ürünler de üretilmiştir. 
Sayısı yüzlerin çok üstüne çıkmış bulunan bu laboratuar tetkiklerinin en uygunlarının uygun zamanda, uygun örneklerle doğru bir şekilde uygulanması kadar, sonuçların değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. 
Laboratuvarımız mikrobiyoloji alanındaki bu değişimlere ayak uydurarak ve yenilikleri takip ederek, enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi, tedavi takibi ve kontrolünde çok önemli bir basamağı oluşturan çeşitli mikrobiyoloji alanlarında uluslararası standartlarda konusunda deneyimli ve uzmanlaşmış hekimlerle rutin laboratuvar hizmetleri vermektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

#:name#

Mikrobiyoloji:
Klasik temel mikrobiyolojik tanı yöntemleri ile birlikte geliştirilen yeni tanı yöntemleri ve teknolojik gelişmeler sayesinde çeşitli ticari ürünler de üretilmiştir. 

Sayısı yüzlerin çok üstüne çıkmış bulunan bu laboratuar tetkiklerinin en uygunlarının uygun zamanda, uygun örneklerle doğru bir şekilde uygulanması kadar, sonuçların değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. 

Laboratuvarımız mikrobiyoloji alanındaki bu değişimlere ayak uydurarak ve yenilikleri takip ederek, enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi, tedavi takibi ve kontrolünde çok önemli bir basamağı oluşturan çeşitli mikrobiyoloji alanlarında uluslararası standartlarda konusunda deneyimli ve uzmanlaşmış hekimlerle rutin laboratuvar hizmetleri vermektedir.

#:name#